Visa Gold kreditna kartica

Plaćanje na rate bez kamate, odloženo plaćanje do 40 dana, poklon kartica putnog osiguranja i više opcija flaksibilnog plaćanja

Visa Gold internacionalna je kreditna kartica, koju možete koristiti za plaćanje robe, usluga i podizanje gotovine širom sveta, na mestima obeleženim znakom VISA.

 • Pogodnosti
 • Visa Gold
 • Reprezentativni primer
Ova kreditna kartica vam obezbeđuje:


 • PLAĆANJE NA RATE BEZ KAMATE u više od 6.000 trgovina širom zemlje s kojima Banka ima ugovorenu poslovnu saradnju. Ukupan iznos transakcije deli se na jednake mesečne rate i kao takav je u celosti oslobođen kamate. Broj rata dogovarate s trgovcem (maksimalno 12), a prva rata dospeva odmah na naplatu.
 • ODLOŽENO PLAĆANJE BEZ KAMATE DO 40 DANA na bilo kom prodajnom mestu u zemlji i inostranstvu.
 • REVOLVING KREDIT omogućava vam da izmirujete minimalnu mesečnu obavezu u visini od 5% ukupnog duga iz prethodnog perioda, dok se na preostali iznos dugovanja obračunava kamata. Minimalni iznos od 5% obračunava se na sve transakcije, kao na i kamatu i sve naknade. Na iznos duga u dinarima obračunava se fiksna kamatna stopa u visini od 15,62% na mesečnom nivou (EKS na godišnjem nivou od 16,62%), dok se na iznos duga u evrima obračunava fiksna kamatna stopa u visini od 12,60% na mesečnom nivou (EKS na godišnjem nivou od 13,62%). Obračun kamate vrši se po konformnoj metodi. Potrošnja izvršena u zemlji obračunava se u dinarima, dok se potrošnja u inostranstvu obračunava u evrima. Rok za izmirenje minimalne mesečne obaveze je 10. u mesecu. Obaveze možete izmiriti putem Banca Intesa On-line servisa, Intesa Mobi servisa, trajnog naloga, uplatom na šalteru Banca Intesa ili šalterima drugih banaka i pošte. Ukoliko želite, možete uplatiti iznos veći od iznosa minimalne mesečne obaveze ili izmiriti ukupan iznos obaveza.

Primer obračuna minimalne mesečne obaveze:

TransakcijaIznos u RSD
1. Kupovina na POS terminalu10.000,00
2. Podizanje gotovine na bankomatu5.000,00
3. Kupovina na rate (6.000 na 3 rate)2.000,00
4. Članarina500,00
5. Naknada za podizanje gotovine150,00
6. Kamata300,00
Ukupno dugovanje 17.950,00
Mesečna obaveza 5% na stavke 1+2+3+4+5+6897,50

 • POKLON KARTICU PUTNOG OSIGURANJA koja pruža dodatnu sigurnost na putovanju na području Evrope, uključujući Tursku, Kipar, Kanarska ostrva i Crnu Goru. Kartica putnog osiguranja ne važi u zemljama u kojima je klijent ostvario pravo na dobijanje državljanstva. Takođe, kartica ne pokriva teritoriju Srbije. Ovaj paket osiguranja odnosi se i na članove vase uže porodice kada putuju sa vama. Za korisnika Visa Gold kartice ovo osiguranje pokriva i nezgode na rekreativnom skijanju.

Godišnja članarina iznosi 6.000 dinara za osnovnu i 3.600 dinara za svaku dodatnu karticu i otplaćuje se u 12 mesečnih rata.

Ostale naknade u vezi sa ovom karticom možete pogledati na sajtu Banca Intesa u okviru tarifnika.

Vrsta kredita

Revolving kreditna kartica – Visa Gold

Valuta u kojoj se limit odobrava

EUR

Kriterijumi za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava

Iznos limita

2.500 – 10.000 EUR

Period otplate

36 meseci

Depozit

Bez depozita

Kamatna stopa

 • 15,62% na godišnjem nivou za potrošnju u RSD, fiksna
 • 12,60% na godišnjem nivou za potrošnju u EUR, fiksna

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

 • od 16,62% za potrošnju u RSD *
 • od 13,62% za potrošnju u EUR *
  *Osim u slučaju značajnih promena kursa dinara kada može biti i niža

Instrumenti obezbeđenja

- 2 menice

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Godišnja članarina

6.000 RSD

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

Vrsta kreditaRevolving kreditna kartica – Visa Gold
Valuta u kojoj se odobrava limitEUR
Kriterijumi za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava

Iznos limita10.000 EUR
Depozit/
Period otplate36 meseci
Iznos prve rate*

56.023,95 RSD
ukoliko je celukupan limit potrošen u RSD

500.00 EUR i 100,00 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
 • 15,62% za potrošnju u RSD, fiksna
 • 12,60% na za potrošnju u EUR, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou
 • 16,62% za potrošnju u RSD
 • 13,62% za potrošnju u EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Godišnja članarina6.000 RSD
Izveštaj kreditnog biroa246 RSD
2 menice100 RSD

(*) iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata iznosi 5% (minimalno 100 RSD/5EUR) od ostatka duga u koji je uključena i pripadajuća kamata, iznos dospele rate u slučaju plaćanja na rate i pripadajuće naknade.

Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.

Godišnja članarina je 6.000 dinara za osnovnu i 3.600 dinara za svaku dodatnu karticu i otplaćuje se u 12 mesečnih rata.

Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.


Potrebna dokumenta