Visa Classic kreditna kartica

Plaćanje na rate bez kamate i odloženo plaćanje do 40 dana

Visa Classic je internacionalna kreditna kartica, koju možete koristiti za plaćanje robe, usluga i podizanje gotovine širom sveta, na mestima obeleženim znakom VISA.

Ona vam omogućava korišćenje više opcija fleksibilnog plaćanja.

 • Pogodnosti
 • Visa Classic
 • Reprezentativni primer
Ova kreditna kartica vam obezbeđuje:

 • PLAĆANJE NA RATE BEZ KAMATE u više od 6.000 trgovina širom zemlje sa kojima banka ima ugovorenu poslovnu saradnju. Ukupan iznos transakcije deli se na jednake mesečne rate i kao takav je u celosti oslobođen kamate. Broj rata dogovarate sa trgovcem (maksimalno 12), a prva rata dospeva odmah
 • ODLOŽENO PLAĆANJE BEZ KAMATE DO 40 DANA na bilo kom prodajnom mestu u zemlji i inostranstvu
 • REVOLVING KREDIT omogućava vam da izmirujete minimalnu mesečnu obavezu u visini od 5% ukupnog duga iz prethodnog perioda, dok se na preostali iznos dugovanja obračunava kamata. Minimalni iznos od 5% obračunava se na sve transakcije, kao i kamatu i sve naknade. Na iznos duga u dinarima obračunava se fiksna kamatna stopa u visini od 18,43% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 20,08%), dok se na iznos duga u evrima obračunava fiksna kamatna stopa u visini od 12,60% na godišnjem nivou (EKS na godišnjem nivou od 14,28%). Obračun kamate se vrši po konformnoj metodi. Potrošnja izvršena u zemlji se obračunava u dinarima, dok se potrošnja u inostranstvu obračunava u evrima. Rok za izmirenje minimalne mesečne obaveze je 10. u mesecu. Obaveze možete izmiriti putem Banca Intesa On-line servisa, Intesa Mobi servisa, trajnog naloga, uplatom na šalteru Banca Intesa ili šalterima drugih banaka i Pošte. Ukoliko želite, možete uplatiti iznos koji je veći od iznosa minimalne mesečne obaveze ili izmiriti ukupan iznos obaveza.

Primer obračuna minimalne mesečne obaveze:

TransakcijaIznos u RSD
1. Kupovina na POS terminalu10.000,00
2. Podizanje gotovine na bankomatu5.000,00
3. Kupovina na rate (6.000 na 3 rate)2.000,00
4. Članarina200,00
5. Naknada za podizanje gotovine150,00
6. Kamata300,00
Ukupno dugovanje 17.650,00
Mesečna obaveza 5% na stavke 1+2+3+4+5+6882,50

Godišnja članarina iznosi 2.400 dinara za osnovnu i 1.200 dinara za svaku dodatnu karticu i otplaćuje se u 12 mesečnih rata.

Ostale naknade vezane za ovu karticu možete pogledati na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.

Vrsta kredita

Revolving kreditna kartica – Visa Classic

Valuta u kojoj se limit odobrava

EUR

Kriterijumi za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava

Iznos limita

250 – 2.490 EUR

Period otplate

36 meseci

Depozit

Bez depozita

Kamatna stopa

 • 18,43% na godišnjem nivou za potrošnju u RSD, fiksna
 • 12,60% na godišnjem nivou za potrošnju u EUR, fiksna

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

 • od 20,08% za potrošnju u RSD *
 • od 14,28% za potrošnju u EUR *
  *Osim u slučaju značajnih promena kursa dinara kada može biti i niža

Instrumenti obezbeđenja

- 2 menice

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Godišnja članarina

2.400 RSD

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

Vrsta kreditaRevolving kreditna kartica – Visa Classic
Valuta u kojoj se odobrava limitEUR
Kriterijumi za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava

Iznos limita2.490 EUR
Depozit/
Period otplate36 meseci
Iznos prve rate*

13.953,74 RSD
ukoliko je celukupan limit potrošen u RSD

124.50 EUR i 100,00 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
 • 18,43% za potrošnju u RSD, fiksna
 • 12,60% na za potrošnju u EUR, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou
 • 20,08% za potrošnju u RSD
 • 14,28% za potrošnju u EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Godišnja članarina2.400 RSD
Izveštaj kreditnog biroa246 RSD
2 menice100 RSD

(*) iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata iznosi 5% (minimalno 100 RSD/5EUR) od ostatka duga u koji je uključena i pripadajuća kamata, iznos dospele rate u slučaju plaćanja na rate i pripadajuće naknade.

Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.

Godišnja članarina je 2.400 dinara za osnovnu i 1.200 dinara za svaku dodatnu karticu i otplaćuje se u 12 mesečnih rata.

Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.

Potrebna dokumenta