DinaCredit debitna platna kartica

DinaCard je nacionalna debitna platna kartica i može se koristiti samo na teritoriji Srbije.

  • Pogodnosti

Ovu debitnu karticu možete dobiti besplatno uz otvoren tekući račun.

Omogućava vam plaćanje robe i usluga na velikom broju prodajnih mesta i podizanje gotovine na šalterima i bankomatima sa oznakom Dina Card, kao i na bankomatima Banca Intesa bez provizije.

Limit potrošnje ovom karticom određen je visinom sredstava na vašem tekućem računu.

Ostale naknade u vezi sa ovom karticom možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru tarifnika.


Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.