Intermezzo keš kredit

Vodili smo računa o svakom detalju i kreirali neuporedivo dobar keš kredit u dinarima.

Uz fiksnu ratu u dinarima, duže rokove otplate I veće iznose, možete napraviti i pauzu u otplati rate kredita.

Ovaj jedinstveni model kredita možete podići jednostavnom i brzom procedurom, bez obzira na to da li zaradu primate preko Banca Intesa tekućeg računa ili ne.

Uverite se i sami:

  • Pauza u otplati kredita, onda kada vam je to potrebno
  • Fiksna kamatna stopa
  • Bez prenosa zarade
  • Viši iznosi kredita, do 1 650 000
  • Duži rok otplate, do 84 meseca
  • Nema depozita i učešća

Pauza u otplati rate kredita

Život je pun iznenađenja i nepredvidljivih troškova koji ponekad dođu baš u trenutku kada i niste spremni za nove izdatke.

Zato je tu Intermezzo Keš, jedinstven model gotovinskog kredita koji vam pruža mogućnost odlaganja plaćanja mesečne rate onda kad vam je to zaista potrebno.

Tokom jedne kalendarske godine imate mogućnost da jednom odložite plaćanje mesečne rate, a ukupno do 5 puta tokom perioda otplate. Procedura za podnošenje zahteva za odlaganje rate je jednostavna.

Fiksna rata u dinarima

Posebna prednost pri podizanju Intermezzo Keš kredita u domaćoj valuti jeste fiksna kamatna stopa, te će vaša mesečna rata biti ista tokom celog perioda otplate, bez obzira na kretanje kursa evra.

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
  • Kreditni kalkulator
Intermezzo gotovinski kredit u dinarima
Vrsta kreditaGotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita50.000 - 1.650.000 RSD
Period otplate18 - 84 meseca (18, 24, 36, 48, 60, 72, 84)
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
klijenti*ostali
12% fiksna15% fiksna
Instrumenti obezbeđenja1 menica


Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva1% od iznosa kredita jednokatno unapred
2% od iznosa kredita jednokratno unapred i
1 menica

Izveštaj Kreditnog biroa

50 RSD
246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Naknada za odlaganje plaćanja anuiteta: 0,5% na ostatak glavnice, za svaki zahtev za odlaganje plaćanja anuiteta pojedinačno. Iznos naknade pripisuje se glavnici. Za period odloženog plaćanja obračunava se kamata u visini nominalne kamatne stope i pripisuje se glavnom dugu

* Fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.

Reprezentativni primer za klijente * (datum obračuna EKS 10. 11 .2015)
Vrsta kreditaGotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 250.000 RSD 250.000 RSD
Period otplate84 meseca84 meseca
Mesečna rata 4.437 RSD4.855,30 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
12% fiksna za klijente
15%, fiksna za ostale građane
EKS
(na godišnjem nivou)
13,29%17,18%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva2.500 RSD5.000 RSD
1 menica50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa246 RSD

* Fizičko lice koje prima platu preko tekućeg računa u Banca Intesa.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Kreditni kalkulator

Iznos kredita (RSD)
50.000,00
1.650.000,00
Broj rata
18
84
Iznos rate (RSD)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Kako do Intermezzo Keš kredita?