Intermezzo keš kredit


Ovaj kredit možete podići jednostavno i brzo bez obzira na to da li zaradu primate preko tekućeg računa Banca Intesa ili ne.

Kredit vam pruža sledeće pogodnosti:

  • Fiksna kamatna stopa do 7 godina
  • Viši iznosi kredita,
  • Duži rok otplate,
  • Pauza u otplati kredita, onda kad vam je to potrebno
  • Bez prenosa zarade
  • Nema depozita i učešća

Ukoliko želite keš kredit sa dužim rokom otplate i većim iznosom, dostupan vam je keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom.


Pauza u otplati rate kredita

Život je pun iznenađenja i nepredvidljivih troškova koji ponekad dođu baš u trenutku kada i niste spremni za nove izdatke.

Zato vam Intermezzo keš pruža mogućnost odlaganja plaćanja mesečne rate onda kad vam je to zaista potrebno.

Tokom jedne kalendarske godine imate mogućnost da jednom odložite plaćanje mesečne rate, a ukupno do pet puta tokom perioda otplate. Procedura za podnošenje zahteva za odlaganje rate vrlo je jednostavna.

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
  • Kreditni kalkulator
Intermezzo gotovinski kredit u dinarima
Vrsta kreditaGotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita50.000 - 2.250.000 RSD
Period otplate18 - 120 meseca (18, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120)
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
klijenti*ostali
Za period otplate do 84 m

Za period otplate od 96 m
12% fiksna

6MBelibor+7,5%**

15% fiksna

6MBelibor+10,25%**
Instrumenti obezbeđenja1 menica


Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva1% od iznosa kredita jednokatno unapred
2% od iznosa kredita jednokratno unapred i
1 menica

Izveštaj Kreditnog biroa

50 RSD
246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Naknada za odlaganje plaćanja anuiteta: 0,5% na ostatak glavnice, za svaki zahtev za odlaganje plaćanja anuiteta pojedinačno. Iznos naknade pripisuje se glavnici. Za period odloženog plaćanja obračunava se kamata u visini nominalne kamatne stope i pripisuje se glavnom dugu

* Fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.

**Usklađivanje vrednosti 6m BELIBOR-a vrši se šestomesečno (25. maja i 25.novembra) sa vrednošću 6M BELIBOR-a poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april/oktobar). Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2017. godine koji iznosi 3,25%.

Reprezentativni primer za klijente * (datum obračuna EKS 10. 11 .2015)
Vrsta kreditaGotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 300.000 RSD 600.000 RSD
Period otplate84 meseca120 meseca
Mesečna rata 5.323 RSD8.147 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
12% za klijente*
10,50% za klijente*
EKS
(na godišnjem nivou)
13,29%11,47%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva3.000 RSD6.000 RSD
1 menica50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa246 RSD

* Fizičko lice koje prima platu preko tekućeg računa u Banca Intesa.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Reprezentativni primer za neklijente
Vrsta kreditaGotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 300.000 RSD 600.000 RSD
Period otplate84 meseca120 meseca
Mesečna rata 5.825 RSD9.206 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
15% za ostale građane
13,50% za ostale građane
EKS
(na godišnjem nivou)
17,17%15,20%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva6.000 RSD12.000 RSD
1 menica50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa246 RSD

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Kreditni kalkulator

Iznos kredita (RSD)
50.000,00
2.250.000,00
Broj rata
18
120
Iznos rate (RSD)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Kako do Intermezzo Keš kredita?