Intermezzo keš kredit

Rata Intermezzo keš kredita u dinarima fiksna je tokom celog perioda otplate, koji može biti i do 7 godina, a uz to imate i mogućnost da odložite plaćanje rate kad vam je to zaista neophodno.

Ovaj kredit možete podići jednostavno i brzo bez obzira na to da li zaradu primate preko tekućeg računa Banca Intesa ili ne.


Ovaj kredit vam pruža sledeće pogodnosti:

  • Fiksna kamatna stopa do 7 godina
  • Pauza u otplati kredita, onda kad vam je to potrebno
  • Bez prenosa zarade
  • Viši iznosi kredita, do 1.650.000 dinara
  • Duži rok otplate, do 84 meseca
  • Nema depozita i učešća

Fiksna rata u dinarima

Posebna prednost Intermezzo keš kredita u domaćoj valuti jeste fiksna kamatna stopa, tako da će vaša mesečna rata biti ista tokom celog perioda otplate, bez obzira na kretanje kursa evra.

Pauza u otplati rate kredita

Život je pun iznenađenja i nepredvidljivih troškova koji ponekad dođu baš u trenutku kada i niste spremni za nove izdatke.

Zato vam Intermezzo keš pruža mogućnost odlaganja plaćanja mesečne rate onda kad vam je to zaista potrebno.

Tokom jedne kalendarske godine imate mogućnost da jednom odložite plaćanje mesečne rate, a ukupno do pet puta tokom perioda otplate. Procedura za podnošenje zahteva za odlaganje rate vrlo je jednostavna.

  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
  • Kreditni kalkulator
Intermezzo gotovinski kredit u dinarima
Vrsta kreditaGotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita50.000 - 1.650.000 RSD
Period otplate18 - 84 meseca (18, 24, 36, 48, 60, 72, 84)
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
klijenti*ostali
12% fiksna15% fiksna
Instrumenti obezbeđenja1 menica


Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva1% od iznosa kredita jednokatno unapred
2% od iznosa kredita jednokratno unapred i
1 menica

Izveštaj Kreditnog biroa

50 RSD
246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Naknada za odlaganje plaćanja anuiteta: 0,5% na ostatak glavnice, za svaki zahtev za odlaganje plaćanja anuiteta pojedinačno. Iznos naknade pripisuje se glavnici. Za period odloženog plaćanja obračunava se kamata u visini nominalne kamatne stope i pripisuje se glavnom dugu

* Fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.

Reprezentativni primer za klijente * (datum obračuna EKS 10. 11 .2015)
Vrsta kreditaGotovinski kredit uz mogućnost odlaganja plaćanja anuiteta u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 250.000 RSD 250.000 RSD
Period otplate84 meseca84 meseca
Mesečna rata 4.437 RSD4.855,30 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
12% fiksna za klijente
15%, fiksna za ostale građane
EKS
(na godišnjem nivou)
13,29%17,18%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva2.500 RSD5.000 RSD
1 menica50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa246 RSD

* Fizičko lice koje prima platu preko tekućeg računa u Banca Intesa.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Kreditni kalkulator

Iznos kredita (RSD)
50.000,00
1.650.000,00
Broj rata
18
84
Iznos rate (RSD)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Kako do Intermezzo Keš kredita?