Trgovina hartijama od vrednosti

Banka obavlja investicione usluge i aktivnosti za koje je od Komisije za hartije od vrednosti dobila dozvolu za obavljanje delatnosti na organizovanom tržištu.

Brokersko dilerske usluge podrazumevaju: usluge posredovanja u kupoprodaji hartija od vrednosti – akcija preduzeća, obveznica stare devizne štednje i trgovanje zapisima i obveznicama Trezora Republike Srbije, kao i usluge vezane za pripremu i izvršavanje preuzimanja akcionarskih društava.

Potrebna dokumentacija u slučaju prodaje akcija/obveznica:

  • Lična karta (fotokopija lične karte za arhivu banke)
  • Potvrda o vlasništvu nad akcijama koju ste dobili od preduzeća čije akcije posedujete, sa tačnom naznakom broja akcija koje posedujete, koje vrste, odnosno serije ili, ukoliko ste već izvršili registraciju akcija, izvod sa Vašeg vlasničkog računa otvorenog u Centralnom registru
  • Potvrda o vlasništvu nad obveznicama (potvrda o konverziji štednih knjižica u obveznice devizne štednje, odnosno izvod sa vlasničkog računa otvorenog u Centralnom registru sa tačnom naznakom serije obveznica i nominalne vrednosti svake serije koju posedujete)

Savetnik za klijente će vam otvoriti vlasnički račun hartija od vrednosti na kojem će biti registrovane vaše akcije/obveznice i namenski račun za prodaju akcija/obveznica na koji će vam biti isplaćen novac po izvršenoj prodaji.

Ukoliko ste već registrovali akcije/obveznice kod nekog člana Centralnog registra (banke ili brokerske kuće), vaša obaveza je da izvršite prenos akcija sa vlasničkog računa na kome se one nalaze na vlasnički račun koji vam je otvoren u našoj banci (tzv. promena depozitara).