Koraci prikom trgovine hartijama od vrednosti

Trgovanje i saldiranje

Ispostavljanje naloga za trgovanje