Investiranje

Trgovanje hartijama od vrednosti

Klijent od dokumentacije podnosi:

1. Ličnu kartu na uvid

U ovlašćenoj ekspozituri otvara i zaključuje sledeće ugovore:

1. Tekući račun - Ugovor o otvaranju i vođenju tekućeg računa

2. Namenski novčani račun za kupovinu hartija od vrednosti - Ugovor o otvaranju i vođenju namenskog računa za kupovinu hartija od vrednosti

3. Vlasnički račun hartija od vrednosti - Ugovor o otvaranju i vođenju vlasničkog računa finansijskih instrumenata

4. Ugovor o posredovanju u trgovini finansijskim instrumentima

5. Potvrda o preuzimanju identifikacionog broja i lozinke za telefonsko davanje naloga za trgovanje

Ukoliko klijent želi kastodi usluge, sa Službom za kastodi poslove Banca Intesa otvara i zaključuje sledeće ugovore:

1. Ugovor o obavljanju kastodi usluga

2. Zahtev za otvaranje zbirnog kastodi računa i izjava klijenta o načinu ispostavljanja naloga (u ovom dokumentu klijent se izjašnjava na koji način će ispostavljati naloge za evidenciju imovine koju će voditi kastodi banka)

3. Zbirni kastodi račun - Ugovor o otvaranju i vođenju zbirnog kastodi računa

4. Ovlašćenje – klijent ovlašćuje brokersko-dilersko društvo Banca Intesa da u njegovo/njeno ime izdaje naloge za evidenciju imovine kastodi banci

NAPOMENA: Ugovori i dokmentacija koja se tiče kastodi usluga se zaključuje na zahtev klijenta u Službi za kastodi poslove Banca Intesa, a u posebnim slučajevima u ekspozituri

Naloge za kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti klijenti mogu dati u svim ovlašćenim ekspoziturama, putem telefona (u ovlašćenim ekspozituram se preuzima potvrda za telefonsko davanje naloga sa id brojem i lozinkom za telefonsko izdavanje naloga), a uskoro će biti omogućeno i elektronsko izdavanje naloga. Prilikom davanja naloga klijent mora da ima odgovarajući iznos novčanih sredstava na svom Namenskom računu za kupovinu hartija od vrednosti, mora da odredi konkretnu HOV koju želi da kupi, količinu i cenu. Prilikom prodaje HOV, klijent navodi HOV koju želi da proda, količinu i cenu a novčana sredstva se saldiraju shodno Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.