Analiza finansijskih tržišta

Služba za analizu finansijskih tržišta pomoćiće vam da što bolje iskoristite potencijale tržišta kapitala. Na raspolaganju su vam naši dnevni i nedeljni izveštaji sa finansijskog tržišta (možete se besplatno prijaviti za dobijanje izveštaja na research@bancaintesa.rs), mesečne i godišnje makroekonomske analize, analize tržišta i pojedinačnih kompanija, kao i analize trgovanja trezorskim zapisima.

U našim radovima uvek možete naći informaciju više vezano za hartiju od vrednosti koja je predmet vašeg interesovanja. Izveštaji pregledno i jasno daju sliku o trgovanju i profitabilnosti skrećući pažnju na rizike koje investicija nosi, na koje investitor treba da bude spreman i koje bi trebalo da prati u cilju maksimiziranja sopstvenog ulaganja.

Dodatno, makroekonomski izveštaji daju sliku o ekonomskoj situaciji u zemlji koja se neminovno reflektuje na poslovanje kompanija i životni standard građana. Kroz takvu vrstu izvestaja investitori se mogu uputiti u trenutnu situaciju i buduća očekivanja vezna za privredu zemlje.

Svrha analiza je pregled dešavanja, identifikacija potencijala i rizika investiranja i na bazi toga optimizacija portfolija koji klijent sam kreira.

Pored toga, stojimo na raspolaganju klijentiima za niz istrazivanja i analiza (konkretnih akcija, tržišta, industrija...) koje su predmet njihovog interesovanja.

Kontakt
tel: +381 11 2011263; 2011314,2011672
fax: + 381 11 2011260
e-mail: research@bancaintesa.rs