Sefovi


Sektor stanovništva Banca Intesa Beograd pored ostalih usluga nudi i usluge zakupa sefova za pravna i fizička lica , na više lokacija u Beogradu i u nekoliko gradova Srbije.
Sefovi se, u unutrašnjosti, nalaze u ekspoziturama Banca Intesa Beograd u Šapcu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Subotici i Novom Sadu.

U Beogradu se sefovi Banca Intesa Beograd mogu zakupiti na dve lokacije:
  • Kolarčeva 5 – klasični sefovi (u 6 veličina),
  • Knez Mihailova 30 – klasični i elektronski samoposlužujući sefovi (u 5 veličina).

Elektronski samoposlužujući sefovi

Ovi sefovi predstavljaju poslednju reč u tehnologiji korišcenja sefova i jedini su ovog tipa u našoj zemlji. Pored izuzetne sigurnosti, garantuju klijentima maksimalnu zaštitu i diskreciju koja se, pored klasicnih kljuceva, obezbeduje i elektronskom karticom za sefove – ”SAFECARD”. Kompletno poslovanje sa sefovima takode se prati elektronski, preko centralnog kompjutera, koji registruje vreme ulaska, vreme provedeno u boksu, zauzetost boksa i sl.

U Kolarčevoj ulici su klijentima na raspolaganju sefovi u 4 velicine, a u Knez Mihailovoj u 5 velicina .

Procedura za zakup svih sefova Banca Intesa Beograd je veoma jednostavna. Potencijalni zakupac obraca se Banci sa zahtevom za zakup sefa navodeci željenu velicinu sefa i rok zakupa.

Cene zakupa su trenutno najpovoljnije na tržištu iznose: