Kastodi usluge

Kastodi usluge predstavljaju usluge staranja i čuvanja klijentovih hartija od vrednost


Banca Intesa je 12.02.2009. godine na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti dobila dozvolu za obavljanje delatnosti kastodi banke (br. rešenja 5/0-11-360/4-09) čime je stekla formalni uslov za pružanje sledećih kastodi usluga:

Otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti

Otvaranje zbirnog kastodi računa

Izvršavanje naloga za prenos prava iz hartija od vrednosti

Naplata potraživanja od izdavalaca i ostvarivanje drugih prava iz hartija od vrednosti

Obaveštavanje i zastupanje na skupštinama akcionarskih društava

Automatsko novčano saldiranje preko namenskih računa

Kastodi usluge za investicione i dobrovoljne penzijske fondove

Kontakt


e-mail: kastodi@bancaintesa.rs
tel
: +381 11 201 13 15; 201 13 14
fax: + 381 11 201 12 60