Brokersko-dilerske usluge

  • Usluge
  • Korisne informacije
  • Dokumenta

Finansijske institucije

Banca Intesa posebnu pažnju posvećuje razvijanju uspešnih poslovnih odnosa sa finansijskim institucijama širom sveta i to ne samo kao korisnik usluga vodećih svetskih banaka, već kao i davalac usluga finansijskim institucijama koje u Banci vide značajnog i pouzdanog partnera u Srbiji.

Saznaj više

Analiza finansijskog tržišta

S obzirom na višegodišnje poslovanje na domaćem finansijskom tržištu i zaposlene sa značajnim iskustvom u analiziranju i predviđanju zbivanja na tržištu, kao i pravljenju kompanijskih analiza, u mogućnosti smo da vam ponudimo najpotpunije i najnovije informacije sa tržišta uz prezentovanje našeg viđenja o zbivanjima i projekcije o tome u kom smeru će se tržište ili konkretna kompanija kretati, odnosno razvijati.
Naši analitičari su do sada pomagali kompanijama po pitanju projekcije kretanja deviznog kursa ili kamatnih stopa, čime su bili u stanju da im smanje devizne i druge rizike, pružali im neophodne informacije sa svetskih tržišta i analizirali njihove izloženosti tržišnim rizicima.

Takođe, prilikom analize kreditnih zahteva, naši analitičari su stekli neprocenjivo iskustvo u analizi i projekciji bilansa kompanija, poslovanju u određenim industrijama i profitabilnosti i rizika koje su karakteristične za različite delatnosti.

Saznaj više

Klijenti naloge za trgovanje mogu da ispostave:

  • neposredno u Timu za brokersko dilerske poslove Banke;
  • ovlašćenoj ekspozituri za prijem naloga.

Spisak ovlašćenih ekspozitura za prijem naloga : PREUZMITE


Podaci o trgovanju

http://www.belex.rs

Podaci sa trgovanja finansijskim instrumentima na Beogradskoj berzi

http://www.javnidug.gov.rs/

Podaci o trgovanju na primarnim aukcijama Uprava za javni dug, Ministarstvo finansija RS,

Podaci o Timu za brokersko – dilerske poslove

adresa: Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd

e-mail: broker@bancaintesa.rs

tel. +381 11 201-3621

tel. +381 11 201-3622