Najčešća pitanja - Web


KAKO DA ...

… pogledam trenutno stanje na svom računu?

Nakon logovanja u aplikaciju BizOnline otvoriće se stranica Moji računi. Klikom na broj računa odaberite račun za koji želite da vidite stanje. Do iste informacije možete doći i odabirom taba Domaći platni promet, a zatim odabirom računa iz padajućeg menija. Nakon odabira računa izaberite opciju Stanje.

…vidim promene na računu?

Nakon logovanja u aplikaciju BizOnline izaberite tab Domaći platni promet, a nakon toga račun za koji želite da vidite promene. Izborom opcije Dnevne promene na stranici će se prikazati nalozi sa tekućim datumom.

…pošaljem nalog za plaćanje?

Nakon logovanja u aplikaciju BizOnline izaberite tab Transakcije, a nakon toga opciju Dinarski nalog. Popunjavanjem svih polja i klikom na dugme Potpiši nalog, a zatim unošenjem svog PIN-a i potvrdom poslali ste nalog za plaćanje u Banku.

… pristupim izvodu?

Nakon logovanja u aplikaciju BizOnline izaberite tab Domaći platni promet, a nakon toga račun za koji želite da vidite izvod. Izaberite opciju Lista izvoda i dobićete ažuriranu listu izvoda. Izaberite izvod koji želite da vidite klikom na opciju Detalji. Nakon toga pojaviće se strana sa izvodom koji ste zahtevali. Odabirom odgovarajućih opcija izvod možete da izvezete u neki od ponuđenih formata ili da odštampate.

… preuzmem SMART karticu?

Ukoliko ste na spisku lica ovlašćenih za elektronsko poslovanje, obavezno ponesite identifikacioni dokument i pečat firme.

U suprotnom, neophodno je da ponesete identifikacioni dokument i ovlašćenje, overeno pečatom i potpisano od strane zakonskog zastupnika, u kojem se navodi ime, prezime i broj dokumenta za identifikaciju lica koje se ovlašćuje, kao i svrha ovlašćenja.


Sve informacije o Elektronskom poslovanju Banca Intese Beograd možete dobiti na telefon 011/310-88-70, radnim danima od 8 do 21 i subotom od 9 do 14 časova.