Da kupovina bude slatka - kreditne kartice Banca Intesa

Da bi vam kupovina bila slatka, značajno smo snizili kamatu na revolving otplatu po kreditnim karticama, tako da je sada kamata i do 48% niža.

Podnesite zahtev za Banca Intesa kreditnu karticu jer vam omogućava brojne pogodnosti:

• plaćanje na rate bez kamate i bez nakanade na više od 6.000 prodajnih mesta u zemlji
• odloženo plaćanje do 45 dana bez kamate, u zemlji i inostranstvu
niža kamata na revolving i do 48%

Dodatne pogodnosti:

  • Reprezentativni primer
Limit po kartici 2.490 EUR (period otplate 36 meseci)

Transakcije

Iznos u RSD

1. Kupovina u supemarketu

2.500

2. Kupovina cipela

3.500

3. Kupovina TV na 6 rata (6 x 3.000 RSD)

18.000

4. Članarina

200

Ukupno dugovanje

24.200

Mesečna obaveza

9.200

Minimum za uplatu *

460

*min iznos za uplatu je 300 rsd

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Godišnja članarina

2.400

Izveštaj kreditnog biroa

246

Dve menice

100

Ako želite da koristite svoj revolving kredit, ali i mogućnost plaćanja na rate bez kamate, izmirite dospelu ratu u celosti, odnosno uplatite 3.310 RSD.

NKS 18,43% za potrošnju u RSD fiksna godišnja, a 12,60% na za potrošnju u EUR fiksna godišnja.
EKS je 20,08% za potrošnju u RSD, a 14,28% za potrošnju u EUR. Kamata se obračunava na ostatak duga.
Kriterijum za indeksiranje: u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava.

• Kod American Express kartica minimalni iznos od 5% se obračunava na transakcije kupovine na prodajnim mestima, dok se iznos kupovine na rate za konkretan mesec zaračunava u celosti kroz mesečni izvod.

Da biste postali korisnik naše kreditne kartice, biće vam dovoljna sledeća dokumenta:


  • lična karta; i u zavisnosti od radnog statusa:
zaposleni: potvrda o zaposlenju i visini primanja;
samozaposleni: potvrda o zaposlenju i visini primanja, uverenje nadležne poreske uprave da nemate neizmirene obaveze po osnovu poreza na dohodak i ostalih javnih prihoda, kao i sledeća dokumentacija:
- ukoliko ste paušalno oporezovan preduzetnik – rešenje o porezu na dohodak
- ukoliko je u pitanju samooporezivanje - poreska prijava za preduzetnike koji porez utvrdjuju samooporezivanjem (obrazac PPDG 1S)
- ukoliko ste se kao preduzetnik opredelili za isplatu lične zarade potrebne su tri poslednje prijave (izvod PPP PD 1)
penzioneri: poslednja tri mesečna penziona čeka.

Nije neophodno da mesečnu zaradu primate preko tekućeg računa u našoj Banci.