Pitanja i odgovori

Šta je potrebno za otvaranje tekućeg računa i koje usluge su mi dostupne?

Nalazim se u inostranstvu. Na koji način mogu da uplatim novac na devizni račun u Vašoj banci

Na koji način mogu poslati novac u inostranstvo?

Ko može da uplati novac na moj devizni račun?

Da li mogu podneti zahtev za kredit u Vašoj banci iako nemam otvoren tekući račun kod Vas?

Imam primanja, ali su po osnovu autorskog honorara. Da li mogu da podignem kredit kod Vas?

Imam otvoren tekući račun kod Vas i zainteresovan sam za kredit za kupovinu automobila. Koji kredit bih mogao da podignem za ovu namenu?

Koji su osnovni uslovi koje je potrebno ispuniti za podnošenje zahteva za stambeni kredit u Vašoj banci?