IntesaBiz krediti

 • Vrste kredita

Specijalna ponuda - Kredit za obrtna sredstva

Specijalna ponuda kredita za likvidnost i obrtna sredstva za mala preduzeća i preduzetnike pruža brojne pogodnosti:

 • Snižena kamatna stopa
 • Jednostavna i brza procedura
 • Rok otplate do 24 meseca (sa mogućnošću grejs perioda do 6 meseci)

Saznaj više

Biz Obrt

Kredit za finansiranje obrtnih sredstava

Finansirajte nabavku sirovina, materijala, gotovih proizvoda i robe uz duži rok otplate, grejs period i fleksibilna sredstva obezbeđenja.

 • Kredit može biti u dinarima ili indeksiran u evrima
 • Period otplate do 24 meseca
 • Grejs period do 6 meseci
 • Otplata u jednakim mesečnim ratama ili anuitetima
 • Jednostavna i brza procedura

Saznaj više

Biz Linija

Revolving kreditna linija dostupna i manjim preduzećima

Osigurajte stabilno poslovanje, planirajte priliv i odliv sredstava, brzo reagujte na tržišne izazove i sve to uz jedinstvena i fleksibilna sredstva obezbeđenja.

Saznaj više

Kredit za nabavku osnovnih sredstava – Biz Invest

Dugoročni investicioni kredit

Nastojimo da vam pružimo dugoročnu pouzdanu podršku u vidu finansiranja razvoja, dugoročnih ulaganja, investicionih projekata, nabavke osnovnih ili trajnih obrtnih sredstava, kupovinu poslovnog prostora ili refinansiranja ulaganja koja ste vršili iz sopstvenih sredstava.

 • Kredit može biti u dinarima ili sa valutnom klauzulom
 • Period otplate do 120 meseci
 • Grejs period do 12 meseci
 • Instrumenti obezbeđenja: ručna zaloga, hipoteka, sadužništvo jednog pravnog lica ili više njih (za povezana lica je obavezno)

Saznaj više

Kredit na revolving osnovi – BizRevolving

Revolving kredit

Na svakodnevne promene i izazove reagujte brzo i efikasno kako bi vaše preduzeće nesmetano funkcionisalo, održalo tekuću likvidnost i povećalo obim poslovanja.

 • Kredit može biti u dinarima ili indeksiran u evrima
 • Period otplate do 12 meseci

Saznaj više

Kredit za likvidnost – Biz Minus

Dozvoljeno prekoračenje po računu firme

Biz Minus je odlično rešenje ukoliko su vam potrebna sredstva za prevazilaženje trenutne neravnoteže u prilivu i odlivu iz tekućeg poslovanja ili vam nedostaju sredstva za plaćanje poreza, dobavljača, administrativnih troškova, a očekujete ubrzo priliv sredstava.

 • Kredit se odobrava u dinarima
 • Period otplate do 12 meseci
 • Jednostavna i brza procedura

Saznaj više