Dokumentacija

  • Akt nadležnog organa o osnivanju ako se klijent ne upisuje u Registar nadležnog registarskog organa
  • Rešenje o upisu nadležnog registarskog organa ili Izvod nadležnog registarskog organa ne stariji od 3 meseca
  • OP obrazac (fotokopija)
  • KDP za poslovni račun otvoren kod Banca Intesa Beograd na koji će se prenositi sredstva od uplate izvršene platnim karticama (fotokopija)
    Bilans stanja/uspeha za prethodnu poslovnu godinu (fotokopija)
  • Biznis plan za internet prodajno mesto (bonitet, tržište prodaje i tržište nabavke, organizacioni aspekti projekta - kadrovi, odgovornosti, finansijska analiza - troškovi projekta, izvori finansiranja, prihodi i rashodi; tržišno-finansijska ocena projekta - konkurencija, tržišno učešće; specifikovana roba koja će se prodavati, način isporuke, način reklamacije, planirani obim prometa itd.)
  • Upitnik za trgovce.