E-commerce

Jednostavna i pouzdana naplata putem interneta

E-commerce servis omogućava prodaju proizvoda i usluga kroz prihvatanje uplata platnim karticama iz sistema VISA i MasterCard na vašem internet prodajnom mestu. Tehnički i bezbednosni aspekti servisa su kreirani kako bi korisnici bili u mogućnosti da se na jednostavan i bezbedan način uključe u savremene svetske tokove i iskoriste prednosti globalizacije svetskog tržišta.

PREDNOSTI KORIŠĆENJA E-COMMERCE SERVISA
Niži troškovi formiranja i održavanja internet prodajnog mesta u odnosu na klasično prodajno mesto
Poslovanje po principu just-in-time
Poslovanje po principu 24x7
Dostupnost proizvoda/usluga kupcima iz celog sveta
Cross-selling i bolja segmentacija tržišta
Prodavac će biti identifikovan od strane kupaca kao lider u primeni savremenih tehnologija

Da bi trgovac mogao da realizuje E-commerce uslugu, neophodno je da dostavi potrebnu dokumentaciju i da njegov poslovni model bude u skladu sa Opštim uslovima poslovanja Banke, da zadovolji zakonsku regulativu i regulativu kartičarskih organizacija. Višegodišnje iskustvo u E-commerce poslovanju uz konstantnu analizu tržišta i postojećih E-commerce trgovaca omogućuje Banci da uradi evaluaciju poslovnog modela na osnovu kratkog biznis plana i time utvrdi E-commerce potencijal trgovca.

Svojim korisnicima nudimo i mogućnost on-line kupovine proizvoda i usluga kod velikog broja firmi sa kojima imamo zaključen Ugovor o prihvatanju platnih kartica putem interneta.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-maila
e-commerce@bancaintesa.rs.