Kreditni poslovi

U svojoj ponudi imamo široku paletu kreditnih proizvoda namenjenih privrednim subjektima. Zahvaljujući snažnoj podršci matične bankarske grupacije Intesa Sanpaolo i relevantnih svetskih finansijskih institucija, u mogućnosti smo da podržimo kapitalne investicije u infrastrukturu, mrežu puteva i telekomunikacija, kao i izgradnju stambenih objekata.

Svi naši krediti mogu biti devizni, dinarski i indeksirani – dinarski krediti sa valutnom klauzulom.

  • Vrste kredita

Dugoročni krediti

Dugoročnim kreditima koje imamo u svojoj ponudi pružamo finansijsku podršku vašem razvoju, dugoročnim ulaganjima i investicionim projektima.

Saznaj više

Kreditna linija EBRD za energetsku efikasnost

Banca Intesa ad Beograd i Evropska banka za obnovu i razvoj su 18.12.2013. godine potpisale ugovor o korišćenju kreditne linije u okviru programa pod nazivom “EU/EBRD Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility II” (Kreditna linija za finansiranje projekata održive energije na Zapadnom Balkanu II WeBSEFF II) čime Banca Intesa nastavlja da svojim corporate klijentima nudi atraktivne proizvode.

Saznaj više

EIB Kreditna linija

Banca Intesa ad Beograd i Evropska Investiciona Banka (EIB), kao nastavak duge i uspešne saradnje, septembra 2014 godine potpisuju novi ugovor o kreditu u iznosu od EUR 30 miliona, treći po redu u poslednjih 7 godina.

Saznaj više

COSME – Krediti za trajna obrtna sredstva sa garancijom EIF

Na osnovu Ugovora koji je Banka potpisala sa Evropskim investicionim fondom (EIF), od 08.12.2016. godine Banca Intesa u ponudu uvodi Kredite za obrtna sredstva - COSME.

Suština novog proizvoda je da će svaki pojedinčani plasman plasiran u okviru datog programa biti pokriven garancijom EIF-a u visini 50% kredita.

Na ovaj način se klijentima omogućava povlačenje kredita za obrtna sredstva na rok duži od uobičajenog i bez čvrstih sredstava obezbeđenja. (hipoteke, zaloge.)

Saznaj više