Kredit za refinansiranje

Pomoću našeg kredita možete refinansirati svoje obaveze po tekućim računima, kreditnim karticama i kreditima, a takođe imate mogućnost dobijanja dodatnog keša.

Sva vaša bankarska zaduženja mogu biti rešena brzo i jednostavno zahvaljujući našem kreditu za refinansiranje.

Otvorite Intesa Hit tekući račun i refinansirajte obaveze po:

 • Dozvoljenom minusu
 • Kreditnim karticama
 • Kreditima drugih banaka

Posebna povoljnost ovog kredita koji Vam obezbeđuje sigurnost pri planiranju Vaših mesečnih zaduženja je i duži rok otplate i veći iznos kredita. Takođe, kredit za refinansiranje Vam pruža mogućnost dolaska do dodatnog keša.

Prednosti ovog kredita

 • Duži rok otplate
 • Veći iznosi
 • Mogućnost dobijanja dodatnog keša
 • Opis kredita
 • Reprezentativni primer
 • Kreditni kalkulator
Vrsta kreditaKredit za refinansiranje u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita25.000 - 2.250.000 RSD
Depozit/ učešćeBez depozita / učešća
Period otplate

6 - 120 meseci

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)

Za period otplate do 84 m

Za period otplate od 96 m
klijenti*


12% fiksna
10,50% (6M Belibor+7,25%)**
ostali građani


15% fiksna
13,75% (6MBelibor+10,50)**

Instrumenti obezbeđenja1 menica s klauzulom bez protesta

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva
 • 1% na iznos kredita, jednokratno, za klijente*
 • 2% na iznos kredita jednokratno, za ostale građane
1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova
* Fizičko lice koje prima platu preko tekućeg računa u Banca Intesa.
**Usklađivanje vrednosti 6m BELIBOR-a vrši se šestomesečno (25. maja i 25.novembra) sa vrednošću 6M BELIBOR-a poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april/oktobar). Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2017. godine koji iznosi 3,25%.
Reprezentativni primer za klijente
Vrsta kredita Kredit za refinansiranje u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 500.000 RSD 500.000 RSD 1.000.000 RSD 2.000.000 RSD
Period otplate 60 meseca 84 meseca 120 meseca 120 meseca
Mesečna rata 10.967 RSD 8.663 RSD 13.229 RSD 26.458 RSD
Kamatna stopa 12% fiksna 12% fiksna 10,50% varijabilna** 10,50% varijabilna**
(na godišnjem nivou)
Naknada 5.000 RSD 5.000 RSD 10.000 RSD 20.000 RSD
EKS 12,52% 12,39% 10,77% 10,77%
(na godišnjem nivou)
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
1 menica 50 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Reprezentativni primer za neklijente
Vrsta kredita Kredit za refinansiranje u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 500.000 RSD 500.000 RSD 1.000.000 RSD 2.000.000 RSD
Period otplate 60 meseca 84 meseca 120 meseca 120 meseca
Mesečna rata 11.649 RSD 9.386 RSD 14.903 RSD 29.805 RSD
Kamatna stopa 15% fiksna 15% fiksna 13,75% varijabilna** 13,75% varijabilna**
(na godišnjem nivou)
Naknada 10.000 RSD 10.000 RSD 20.000 RSD 40.000 RSD
EKS 12,52% 12,39% 10,77% 10,77%
(na godišnjem nivou)
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
1 menica 50 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD

Kreditni kalkulator

Iznos kredita (RSD)
25.000,00
2.250.000,00
Broj rata
6
120
Iznos rate (RSD)

Rezultati kalkulacije su informativnog karaktera

Potrebna dokumenta