Specijalna ponuda - Kredit za obrtna sredstva

Specijalna ponuda kredita za likvidnost i obrtna sredstva za mala preduzeća i preduzetnike pruža brojne pogodnosti:

  • Snižena kamatna stopa
  • Jednostavna i brza procedura
  • Rok otplate do 24 meseca (sa mogućnošću grejs perioda do 6 meseci)

  • Reprezentativni primer
Reprezentativni primer za kredit za obrtna sredstva u evrima
Vrsta kreditaKredit za likvidnost i obrtna sredstva
Valuta kreditaEUR
Iznos kredita 20.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Period otplate24 meseca
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
5,5% fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
6,36%
Mesečna rata882,70 EUR*
Ukupan iznos za otplatu21.184.91 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:
Naknada za obradu kreditnog zahteva100 EUR*

9 menica

450 RSD

Izveštaj kreditnog biroa- za pravna lica - 1.440 RSD
- za preduzetnike - 600 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnike)580 RSD

*u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
** EKS obračunat na dan 30.9.2015.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima Savetnika za mali biznis.