Prihvatanje platnih kartica

Banca Intesa vam omogućava prodaju proizvoda/usluga kroz prihvatanje platnih kartica na POS terminalu iz sistema Visa, MasterCard/Maestro, Dina i American Express.

Kao lider u poslovima izdavanja i prihvatanja platnih kartica u Srbiji, sa više od 1,400,000 kartica i 20.000 POS terminala, Banca Intesa je jedina banka u zemlji koja na jednom POS terminalu može da procesira sve platne kartice. Ukoliko sa Diners Club International potpišete ili već imate potpisan Ugovor, možemo vam omogućiti prihvatanje navedenih kartica na istom POS terminalu.

Banka garantuje brz prenos sredstava (obično u roku od jednog radnog dana) na račun trgovca nakon obavljene transakcije.

U skladu sa tehničkim mogućnostima na prodajnom mestu, Banka može da vam ponudi više modela POS terminala. Pored standardnih dial-up POS terminala, u ponudi su i Ethernet POS terminali koji omogućavaju realizaciju transakcije preko internet mreže. Za restorane i druge delatnosti sa specifičnom potrebom možemo obezbediti upotrebu GPRS POS terminala kod kojih se transakcije realizuju preko mobilne mreže. POS terminale je moguće povezati sa fiskalnim kasama i na taj način automatizovati i ubrzati proces prodaje (smanjuje se mogućnost greške).

Služba za tehničku podršku obezbeđuje konstantan rad POS terminala i rešava smetnje koje se mogu javiti u svakodnevnom poslu. Služba za tehničku podršku i korinsički servis za platne kartice su dostupni 24 sata na dan, 7 dana nedeljno.

U zavisnosti od delatnosti koju Trgovac obavlja, procene prometa koji će se realizivati preko POS terminala Banke, rizika u procesu prihvatanja platnih kartica i tehničkih uslova za rad POS terminala na prodajnom mestu, Banka Trgovcu može da ponudi sledeće usluge:

  • Prodaja
  • Storno poslednje transakcije
  • Prodaja na rate kreditnim karticama Banca Intesa za fizička lica
  • Predautorizacija i realizacija predautorizacije
  • Plaćanje bez prisustva kartice
  • Refund
  • Povezivanje POS terminala sa fiskalnom kasom

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem mejla: posmreza@bancaintesa.rs.