E-banking terminali

Obavljajte poslove pouzdano i bez čekanja

E-banking terminali su samouslužni uređaji u ekspoziturama Banca Intesa namenjeni pravnim licima i preduzetnicima, klijentima Banke.

Za korišćenje E-banking terminala potrebno je da imate:

  • Aktivnu Visa Business Electron platnu karticu
  • Dodeljeno ovlašćenje za štampu izvoda na E-banking terminalu

Ukoliko već ne posedujete Visa Business Electron platnu karticu ili ovlašćenje za štampu izvoda na postojećoj kartici, navedeno možete zahtevati kod Vašeg savetnika.

Pomoću E-banking terminala možete proveriti stanje na računima i odštampati izvod tekućeg računa.

Korišćenje navedenih usluga je dostupno 24 sata, sedam dana u nedelji u ekspoziturama označenim sa "Zona 24".

Sigurnost

Platne kartice Banca Intesa su zaštićene čip tehnoligijom i PIN kodom. Čip je jedinstven i ne može se kopirati, dok je PIN kod dostupan samo korisniku kartice. U slučaju gubitka kartice i pokušaja neovlašćene upotrebe, nakon 3 neuspešna unosa PIN koda, kartica se blokira.