Pretraga

Farmer Hit – Paket uz namenski tekući račun poljoprivrednika


Banca Intesa je svoju bogatu punudu proizvoda za poljoprivredna gazdinstva proširila novim pogodnosima za sve vlasnike namenskih tekućih računa za poljoprivrednike, uvođenjem novog Farmer Hit tekućeg računa.

Uz novi Farmer Hit tekući račun, poljoprivrednicima je omogućeno i:

  • Dobijanje Banca Intesa Maestro ili Dina platne kartice, kojom je omogućeno plaćanje, kao i podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu, do iznosa sredstava koje korisnik kartice ima na tekućem računu
  • Besplatno SMS izveštavanje o prilivu na tekući račun, kao i provera stanja na računu
  • Osnovni paket elektronskog servisa ON-LINE – jednostavno, brzo i sigurno, putem Interneta mogu se obaviti sva bezgotovinska plaćanja, proveravati stanje na računu, kupovati ili prodavati devize i dr.
  • Opcija štampanja Izvoda tekućeg računa
  • Korišćenje povoljnijeg Intesa Hit kursa za kupovinu i prodaju EUR-a, kao i
  • Plaćanje svih vrsta usluga putem trajnog naloga, bez dolaska u banku

Modeli Farmer Hit računa

BASIC – namenjen svim poljoprivrednicima i podrazumeva otvaranje tekućeg računa koji će omogućiti dobijanje platne kartice, povoljan kurs za kupovinu i/ili prodaju EUR-a, mogućnost SMS izveštavanja, elektronskog bankarstva i plaćanja raznih usluga putem trajnog naloga.

PLUS – namenjen poljoprivrednicima koji uz prihode od poljoprivredne delatnosti, ostvaruju i prihode po osnovu zaposlenja, pa time stiču pravo za odobravanje kreditne kartice i dozvoljenog minusa. Sve ostale usluge ovog paketa, sadržane su u paketu Basic.

Kako postati korisnik Farmer Hit tekućeg računa?

Klijenti banke koji se opredele za Farmer Hit tekući račun, ili novi klijenti koji žele ovaj proizvod, trebaju da prilože samo ličnu kartu i Potvrdu o registraciji gazdinstva, gde je evidentirano da je kod Uprave za trezor, prijavljen namenski račun poljoprivrednika, otvoren u Banca Intesa.