Stambeni krediti Banca Intesa Beograd

Beograd, Knez Mihailova 30, sprat 1

intesa_casa@bancaintesa.rs

Radno vreme:
Ponedeljak – petak od 08:30 do 16:30 h

Specijalista za stambene kredite:

Biljana Milićević
e-mail: mailto:biljana.milicevic@bancaintesa.rs
Telefon: 011/ 302 26 58