Stambeni krediti Banca Intesa Beograd

intesa_casa@bancaintesa.rs

Radno vreme:
Ponedeljak – petak od 09:00 do 19:00 h

Menadžer Centra za stambene kredite:

Mladen Mihajlović
e-mail: mladen.mihajlovic@bancaintesa.rs
Telefon: 011/ 225 90 52

Specijalisti za stambene kredite:

Biljana Milićević
e-mail: biljana.milicevic@bancaintesa.rs
Telefon: 011/ 302 26 58

Gordana Spasojević
e-mail: gordana.spasojevic@bancaintesa.rs
Telefon: 011/ 302 26 52

Miloš Ranković
e-mail: milos.rankovic@bancaintesa.rs
Telefon: 011/ 302 26 53

Mirjana Petrović
e-mail: mirjana.petrovic@bancaintesa.rs
Telefon: 011/ 302 26 54