Pretraga

Intesa Hit tekući račun


Intesa Hit je jedinstveni koncept na našem tržištu koji obuhvata niz savremenih bankarskih proizvoda, koji je dostupan u okviru tekućeg računa. Intesa Hit tekući račun možete da otvorite bez obzira da li ste zaposleni ili ne.

Intesa Hit tekući račun obuhvata sledeće proizvode i usluge:

Mesečno održavanje Intesa Hit tekućeg računa je 300 dinara.

Dokument potreban za otvaranje Intesa Hit računa:

- Lična karta

- Za korišćenje kreditnih proizvoda, u okviru paketa Intesa Hit računa, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • Zaposleni – potvrda o zaposlenju i visini primanja,
  • Penzioneri – poslednja tri penziona čeka,