Pretraga

Kastodi usluge


Kastodi usluge predstavljaju usluge staranja i čuvanja klijentovih hartija od vrednosti. Banca Intesa ad Beograd je 12.02.2009. godine na osnovu rešenja Komisije za hartije od vrednosti dobila dozvolu za obavljanje delatnosti kastodi banke (br. rešenja 5/0-11-360/4-09) čime je stekla formalni uslov za pružanje sledećih kastodi usluga:

Kontakt


e-mail: kastodi@bancaintesabeograd.com
tel: +381 11 2011315; 2011314; 2013622
fax: + 381 11 2011260