Stambeni krediti Banca Intesa Beograd

Niš, Milojka Lešjanina 1

intesa_casa@bancaintesa.rs

Radno vreme:
Ponedeljak - petak od 09:00 do 17:00h

Menadžer Centra za stambene kredite

Jadranka Dokmanović

Telefon: 018 516 406

e-mail: jadranka.dokmanovic@bancaintesa.rs

Specijalista za stambene kredite:

Tatjana Stevanović
e-mail: tatjana.stevanovic@bancaintesa.rs
Telefon: 018/511-630