Stambeni krediti Banca Intesa Beograd

Niš, Obrenovićeva 13

intesa_casa@bancaintesa.rs

Radno vreme:
Ponedeljak – petak od 08 do 19 h
Subota od 09 do 13 h
Telefon: 018/516-406

Menadžer Centra za stambene kredite

Jelena Denčić
e-mail: jelena.dencic@bancaintesa.rs
Telefon: 018/516-406

Savetnici za stambene kredite:

Tatjana Stevanović
e-mail: tatjana.stevanovic@bancaintesa.rs
Telefon: 018/516-406
Mobilni: 064/877 75 23

Jadranka Dokmanović
e-mail: jadranka.dokmanovic@bancaintesa.rs
Telefon: 018/516-406
Mobilni: 064/877 74 08