Stambeni krediti Banca Intesa Beograd

intesa_casa@bancaintesa.rs

Radno vreme:
Ponedeljak – petak od 09 do 17

Menadžer Centra za stambene kredite:

Maja Džolić
e-mail: maja.dzolic@bancaintesa.rs
Telefon: 021/487-00-59

Specijalista za stambene kredite:

Mira Davidović
e-mail: mira.davidovic@bancaintesa.rs
Telefon: 021/487-00-50