Pretraga

Stambeni krediti Banca Intesa Beograd

Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 4

intesa_casa@bancaintesa.rs

Radno vreme:
Ponedeljak – petak od 08 do 19

Menadžer Centra za stambene kredite:

Tatjana Jovanović
e-mail: tatjana.jovanovic@bancaintesa.rs  
Telefon: 021/487 00 48

Specijalista za stambene kredite: 

Aleksandra Stanišić 
e-mail: aleksandra.stanisic@bancaintesa.rs
Telefon: 021/487-00-52

Mira Davidović 
e-mail: mira.davidovic@bancaintesa.rs  
Telefon: 021/487-00-50