Stambeni krediti Banca Intesa Beograd

intesa_casa@bancaintesa.rs

Radno vreme:
Ponedeljak – petak od 09 do 17 h

Specijalista za stambene kredite:

Sunčica Grujić

e-mail: suncica.grujic@bancaintesa.rs
Telefon: 011/310 88 29