Farmer invest u dinarima

Uložite pametno u osnovna sredstva za poljoprivredu

Kredit je namenjen kupovini mehanizacije, opreme, zemljišta, objekata u kojima će se obavljati poljoprivredna proizvodnja (hladnjače, farme i drugo), ulaganje u plastenike, staklenike, dugogodišnje zasade – voćnjaci, vinogradi, matično stočno stado, sisteme navodnjavanja i ostalo.


Podnesite zahtev u ekspozituri Banca Intesa u kojoj postoji Savetnik za mali biznis, za kredit:

  • U dinarima ili indeksiran u evrima
  • Period otplate do 60 meseci za kredite u RSD ili do 120 meseci za kredite indeksirane u EUR
  • Grejs period do 24 meseca
  • Otplata u jednakim mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, anuitetima
  • Jednostavna i brza procedura
  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
Farmer invest u dinarima
Vrsta kreditaFarmer invest kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita600.000 - 60.000.000 RSD
Period otplateDo 60 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
3M BELIBOR + 9% godišnje, promenljiva
Instrumenti obezbeđenja

- 2 (dve) blanko solo menice potpisane od strane nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva - korisnika kredita

- Jemstvo supružnika, ukoliko postoji

- Jemstvo povezanog pravnog lica/ preduzetnika (2 menice i menična ovlašćenja, 4 ovlašćenja direktnog zaduženja + 1 za svaku dodatnu godinu otplate), ukoliko postoji

- Hipoteka prvog reda na nekretninama procenjenim od strane ovlašćenog procenitelja prihvatljivog za Banku; Polisa osiguranja založene nekretnine, vinkulirana u korist Banke, izdata od osiguravajuće kompanije koja je prihvatljiva za Banku (ukoliko se uspostavlja hipoteka na poljoprivrednom zemljištu polisa osiguranja nije potrebna).

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

- Naknada za obradu zahteva za kredite sa rokom otplate do 36 meseci:

1% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.

- Naknada za obradu zahteva za kredite sa rokom otplate do 60 meseci:

1,5% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita.

1 menica

50 RSD

Izveštaj kreditnog biroa246 RSD za fizičko lice i 600 RSD za pravno lice ili preduzetnika
Uverenje o stanju poreskih obaveza580 RSD *
Overa založne izjave10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD *

*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

Reprezentativni primer za klijente kalkulacija EKS 27.03.2015.
Vrsta kreditaFarmer Invest kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 50.000.000 RSD
Period otplate36 meseci
Mesečna rata 1.678.632,08 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
3M BELIBOR + 9% godišnje, promenljiva
(3M BELIBOR na 1.8.2016 iznosi 3,570%)
EKS
(na godišnjem nivou)
14,01%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva500.000 RSD

2 menice

100 RSD

Izveštaj kreditnog biroa246 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza580 RSD *
Overa založne izjave10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD *
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima Savetnika za mali biznis.

* Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.