SMS obaveštenje

Sve informacije o vašim računima preko SMS-a

Informacije o stanju na računu, platnoj kartici ili kursnoj listi za devize saznajte brzo i lako putem SMS obaveštenja.

Za korišćenje naših SMS usluga dovoljno je da prijavite broj svog mobilnog telefona u najbližoj ekspozituri Banke i SMS obaveštenja automatski će vam biti na raspolaganju.

Pogledajte jednostavna uputstva za pojedinačne usluge i počnite da koristite SMS obaveštenja još danas:

SMS provera stanja po platnoj kartici

SMS provera stanja po računu

SMS provera kursne liste za željenu valutu

Besplatna SMS obaveštenja

Aktiviranje SMS obaveštenja

Deaktiviranje SMS obaveštenja

NAPOMENA: Provera stanja po računima i karticama, provera kursne liste, kao i usluge aktiviranja i deaktiviranja pojedinačnih SMS obaveštenja tarifiraju se 7,20 dinara + osnovna cena poruke za korisnike MTS mreže, za korisnike Telenor mreže 7,20 dinara + osnovna cena poruke, a za korisnike VIP mreže 7,20 dinara.