Pretraga

SMS obaveštenje


Za korišćenje naših SMS usluga dovoljno je da prijavite broj Vašeg mobilnog telefona u najbližoj ekspozituri Banke i automatski će Vam na raspolaganju biti sledeće usluge:

„NAPOMENA: Provera stanja po računima i karticama, provera kursne liste, kao i usluge aktiviranja i deaktiviranja pojedinačnih SMS obaveštenja tarifiraju se 7,20 dinara + osnovna cena poruke za korisnike MTS mreže, za korisnike Telenor mreže 7,20 dinara + osnovna cena poruke, a za korisnike VIP mreže 7,20 dinara.“