Pretraga

Intesa On-line


Klik i banka je tu kod Vas!

Više ne morate ići u banku da biste platili račun, izmirili obaveze po kreditnim karticama ili proverili stanje. Dovoljan je klik na računaru i banka je tu kod Vas.

Uz Intesa On-line, pored velikih ušteda u vremenu i novcu dobijate i dodatni komfor jer Vam je servis dostupan 24 sata, svih sedam dana u nedelji. Dovoljno je da imate računar i Internet vezu i možete pristupiti vašem novcu od kuće, sa posla ili iz Internet kafea.
Jednostavno, sigurno, bez vremenskog i prostornog ograničenja, i bez odlazaka u banku, možete:

 • Uvid u stanje, promet i izvode po računima i platnim karticama
 • Prenos sredstava između sopstvenih računa i računa na koje je korisnik ovlašćen
 • Izmirivanje obaveza po kreditnim karticama
 • Bezgotovinska plaćanja putem
  - Naloga u slobodnoj formi (potrebno je da klijent ima Mini CD sa digitalnim sertifikatom koji dobija besplatno u banci)
  - Predefinisanih naloga koje može prijaviti u banci ili ih samostalno kreirati u Online aplikaciji (u formi Otključanog šablona za čije kreiranje je potreban Mini CD)
 • Menjačke poslove (kupovinu i prodaju deviza)
 • Pregled kursne liste
 • Aktiviranje i deaktiviranje SMS i e-mail obaveštenja
 • Aktiviranje i deaktiviranje Intesa Mobi usluge
 • Ažuriranje adresnih podataka (brojevi telefona, e-mail adresa, adresa za prijem pošte)