Krediti

Kao banka broj 1 u Srbiji spremni smo da svojim resursima stanemo iza vas i pomognemo razvoj vašeg malog biznisa, znajući da tokom rasta prava podrška vašem preduzeću može značiti mnogo. Prepoznajući potrebe i dinamiku poslovanja malih preduzeća i preduzetničkog biznisa, uz snažnu podršku matične bankarske grupacije Intesa Sanpaolo i svetskih finansijskih institucija, nudimo široku paletu kreditnih proizvoda pod veoma konkurentnim uslovima.

 • Vrste kredita
 • Dokumenta
 • Download

Dugoročni krediti za finansiranje energetski efikasnih projekata - KFW

Uložite pametno i uštedite energiju i novac

 • Kredit je indeksiran u evrima
 • Period otplate do 60 meseci
 • Grejs period do 6 meseci
 • Otplata u jednakim mesečnim anuitetima
 • Jednostavna i brza procedura
Namena kredita je ulaganje u nabavku osnovnih sredstava koja obezbeđuju uštedu energije.

Saznaj više

Italijanska kreditna linija

Specijalni kredit za nabavku osnovnih sredstava

 • Kredit je indeksiran u evrima
 • Period otplate do 96 meseci
 • Grejs period do 2 godine
 • Otplata u jednakim polugodišnjim ratama
 • Jednostavna i brza procedura

Saznaj više

Kredit bez kamate za kupovinu goriva

Namena kredita je za finansiranje kupovine benzina i evrodizel goriva na LUKOIL benzinskim stanicama

Saznaj više

COSME - Krediti za trajna obratna sredstva

Na osnovu Ugovora koji je Banka potpisala sa Evropskim investicionim fondom (EIF), od 08.12.2016. godine Banca Intesa u ponudu uvodi Kredite za obrtna sredstva - COSME.

Suština novog proizvoda je da će svaki pojedinčani plasman plasiran u okviru datog programa biti pokriven garancijom EIF-a u visini 50% kredita.

Na ovaj način se klijentima omogućava povlačenje kredita za obrtna sredstva na rok duži od uobičajenog i bez čvrstih sredstava obezbeđenja. (hipoteke, zaloge.)

Saznaj više

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva za kredit

 • Statusna dokumentacija (rešenje o registraciji, PIB, OP obrazac, Osnivački akt i statut, lična karta podnosioca zahteva – ovlašćenog lica),
 • Finansijska dokumentacija (finansijski izveštaji za poslednja dva obračunska perioda, bruto bilans (zaključni list) – poslednje ažurno stanje (za preduzetnike je neophodno i uverenje o izmirenim poreskim obavezama), saglasnost za povlačenje izveštaja iz Kreditnog biroa),
 • Dokumentacija za obezbeđenje kredita (statusna i finansijska dokumentacija sadužnika, izvod iz katastra nepokretnosti, izvod iz zemljišnih knjiga, tapija, faktura, profaktura, JCI),
 • Dodatna dokumentacija u zavisnosti od specifičnosti kreditnog zahteva i poslovanja klijenta.