Brokersko - dilerski poslovi

Kao lider na srpskom bankarskom tržištu aktivan smo učesnik u oblasti brokersko-dilerskih poslova

Banca Intesa je član Centralnog registra hartija od vrednosti i Beogradske berze. U našoj ponudi su sledeće usluge:

Trgovanje akcijama na Beogradskoj berzi

Trgovanje obveznicama na Beogradskoj berzi

Trgovanje državnim hartijama od vrednosti Republike Srbije

Organizovanje ponude za preuzimanje

Upis i uplata municipalnih obveznica grada Šapca


Velika pogodnost koju nudimo svojim klijentima ogleda se u činjenici da sve navedene usluge pružamo na jednom mestu (one stop shop), preko jedne od najjačih i najbolje organizovanih poslovnih mreža u zemlji.

Spisak ekspozitura u kojima se obavljaju brokerski poslovi: PREUZMITE>>

  • http://www.belex.rs/
    Podaci
    Podaci sa trgovanja finansijskim instrumentima na Beogradskoj berzi
  • http://www.trezor.gov.rs/
    Podaci
    Podaci o trgovanju na aukcijama Ministarstva finansija RS, Uprava za javni dug

Kontakt

e-mail: broker@bancaintesa.rs
tel. +381 11 201-3621
tel. +381 11 201-3622