Pretraga

Kredit za energetsku efikasnost


Banca Intesa ad Beograd i Fond "The Green For Growth Fund" (GGF) potpisali su Ugovor o kreditnoj liniji za podršku unapređenja energetske efikasnosti. Pod energetski efikasnim uredjajem smatra se onaj koji ima veliki stepen korisnog dejstva, tj. male gubitke prilikom transformacije jednog vida energije u drugi. Stanovništvu se na taj način omogućava da ostvari značajne uštede primarne energije, utičući tako na sopstveni kvalitet stanovanja i doprinoseći zaštiti životne okoline.

Ovi krediti su namenjeni svim fizičkim licima i služe za finansiranje izvođenja radova i nabavku opreme kojima će se unaprediti energetska efikasnost objekata, pri čemu mora da se ostvari minimalna ušteda od 20%

Sredstva se mogu iskoristiti za sledeće namene:

  • Zamenu sistema grejanja (zamena starih sistema grejanja modernim sistemima i klasičnih kotlova sistema centralnog grejanja modernim i efikasnijim kondenzacionim kotlovima)
  • Ugradnju termalno solarnih sistema za toplu sanitarnu vodu
  • Zamenu konvencionalnog sistema grejanja toplotnom pumpom
  • Izolaciju spoljnih zidova i krovova (termoizolacija)
  • Zamenu spoljnih vrata i prozora (ugradnja prozora sa dvostrukim staklima i ugradnja predizolovanih vrata)
  • Ugradnju termostatskih ventila na radijatorima (umesto ručno regulisanih ventila)
  • Zamenu pumpi za centralno grejanje novim elektronski regulisanim pumpama (umesto pumpi koje rade bez elektronske regulacije)

Na raspolaganju su vam 2 modela kredita za energetsku efikasnost:

  • Potrošački kredit za energetsku efikasnost u dinarima
  • Potrošački kredit za energetsku efikasnost indeksiran u evrima

Potrošački kredit za energetsku efikasnost u dinarima

Vrsta kreditaPotrošački kredit za energetsku efikasnost u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita20.000 - 800.000 RSD
Period otplateod 6 - 60 meseci
Učešćebez učešća
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
18% fiksna
Instrumenti obezbeđenja2 menice sa klauzulom „bez
protesta“
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva1% fiksno od iznosa kredita, jednokratno unapred pre realizacije kredita
2 menice100 RSD
Trošak Kreditnog biroa246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova


Reprezentativni primer (Kalkulacija EKS 09.01.2014.)

Vrsta kreditaPotrošački kredit za energetsku efikasnost u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos profakture 100.000 RSD400.000 RSD
Iznos kredita100.000 RSD400.000 RSD
Period otplate24 meseca48 meseci
Mesečna rata5.002,51 RSD11.799,89 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
18% fiksna18% fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
21,53%20,60%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva1.000 RSD4.000 RSD
2 menice100 RSD
Trošak Kreditnog biroa246 RSD

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Kreditni kalkulator

Potrošački kredit za energetsku efikasnost indeksiran u evrima

Vrsta kreditaPotrošački kredit za energetsku efikasnost indeksiran u evrima
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita500 - 8.000 EUR (neto iznos kredita bez uključenih sredstava učešća)
UčešćeMinimum 30% učešća od iznosa profakture / fakture
Period otplateod 24 - 60 meseca
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
8,26% fiksna prvih 24 meseca dok nakon tog perioda je 6M EURIBOR + 8,20% godišnje, promenljiva*
Instrumenti obezbeđenja2 menice sa klauzulom „bez protesta“
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva1% fiksno od iznosa kredita, jednokratno unapred pre realizacije kredita
2 menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa246 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova


Reprezentativni primer

Vrsta kreditaPotrošački kredit za energetsku efikasnost indeksiran u evrima
Valuta kreditaEUR
Kriterijum za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos profakture1.500 EUR4.000 EUR
Iznos kredita1.050 EUR2.800 EUR
Period otplate24 meseca48 meseci
Mesečna rata 47,86 EUR69,38 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
8,26%,
fiksna
8,26% fiksna prvih 24 meseca dok nakon tog perioda je 6M EURIBOR + 8,20% godišnje, promenljiva*
EKS
(na godišnjem nivou)
9,64%8,88%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva10,50 EUR28 EUR
2 menice100 RSD
Trošak Kreditnog biroa246 RSD

* Kamatna stopa se usklađuje 25.maja i 25.novembra sa vrednošću 6M EURIBOR poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april / oktobar) i primenjuje se za naredni šestomesečni period.Visina kamatne stope prilikom puštanja kredita u tečaj utvrđuje se na bazi vrednosti 6M EURIBOR koja se primenjuje za tekući šestomesečni period. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M EURIBOR na dan 30.04.2015. godine koji iznosi 0,06%.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Kreditni kalkulator