Kreditni okvir za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Ukoliko planirate da kupite poljoprivredno zemljište, ovo je kredit za vas.

Podnesite zahtev u ekspozituri Banca Intesa u kojoj postoji Savetnik za mali biznis, za kredit:

  • Indeksiran u evrima
  • Period otplate do 120 meseci
  • Grejs period do 12 meseci
  • Otplata u jednakim mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim ili godišnjim ratama
  • Jednostavna i brza procedura
  • Opis kredita
  • Reprezentativni primer
Kreditni okvir za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
Vrsta kreditaKreditni okvir za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kreditaDo 100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Period otplateDo 120 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou
6M Euribor + 5,5% godišnja, promenljiva
Instrumenti obezbeđenja

- 2 (dve) blanko solo menice potpisane od strane nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva - korisnika kredita

- jemstvo supružnika, ukoliko postoji

- jemstvo povezanog pravnog lica/ preduzetnika (2 menice i menična ovlašćenja, 4 ovlašćenja direktnog zaduženja + 1 za svaku dodatnu godinu otplate), ukoliko postoji

- hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu klijenta i članova domaćinstva (založnih dužnika) procenjenim od strane ovlašćenog procenitelja prihvatljvog za Banku.

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva

1,5% fiksno od iznosa svake pojedinačne tranše u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj

Naknada za monitoring

0,5% fiksno, godišnje na ostatak duga od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj

1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD za fizičko lice i 600 RSD za pravno lice ili preduzetnika
Uverenje o stanju poreskih obaveza580 RSD *
Overa založne izjave10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD *

*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja

Bez dodatnih troškova

Reprezentativni primer za klijente kalkulacija EKS 27.03.2015.

Vrsta kreditaInvesticioni kredit – EFSE zemlja
Valuta kreditaEUR
Kriterijum za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita 500.000 EUR
Period otplate120 meseci
Mesečna rata 5.399,29 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
6M Euribor + 5,5% godišnja, promenljiva
EKS
(na godišnjem nivou)
5,79%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva5.000 EUR

2 menice

Izveštaj kreditnog biroa

100 RSD

246 RSD
Uverenje o stanju poreskih obaveza580 RSD *
Overa založne izjave10.080 RSD *
Osiguranje nepokretnosti - godišnje40 EUR *
Izdavanje lista nepokretnosti10 EUR *
Procena vrednosti nepokretnosti100 EUR *
Taksa za upis hipoteke20.000 RSD *
*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova