Pretraga

Laki Keš

  • period otplate do 60 meseci
  • kredit može biti u dinarima ili indeksiran u evrima
  • bez žiranata,
  • jednostavna i brza procedura
  • starosna granica korisnika kredita: minimum 20 godina starosti u momentu odobravanja i do 68 godina starosti u trenutku otplate poslednje rate

Laki Keš gotovinski kredit možete dobiti bez obzira da li svoju zaradu primate preko tekućeg računa u Banca Intesa ili ne. Na Vama je samo da odredite koliku mesečnu sumu možete da izdvojite, a mi ćemo naći najbolje rešenje za Vas.
Zahtev za Laki Keš gotovinski kredit možete podneti u bilo kojoj od ekspozitura Banca Intesa širom zemlje.

Laki Keš indeksiran u evrima

Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit indeksiran u evrima
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita500 – 7.000 EUR (uključujući sredstva depozita)
Period otplate6 - 60 meseci
Depozit30% depozita iz sredstava kredita, bez obračuna kamate na depozit
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Klijenti**
15%, fiksna
Ostali
18%, fiksna
Instrumenti obezbeđenja- 3 menice
- 30% depozita
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva2% na iznos kredita, jednokratno unapred za klijente banke**
2.5% na iznos kredita, jednokratno unapred za ostale gradjane
3 menice

Izveštaj kreditnog biroa

150 RSD

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova

Reprezentativni primer za klijente **

Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit indeksiran u evrima
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita3.000 EUR7.000 EUR
Depozit900 EUR 2.100 EUR
Period otplate48 meseci60 meseci
Mesečna rata82,06 EUR163,08 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
15%, fiksna15%, fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
32,92%31,16%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva60 EUR140 EUR
3 menice

Izveštaj kreditnog biroa

150 RSD

246 RSD

150 RSD

246 RSD

** Fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Kreditni kalkulator

Laki Keš u dinarima

Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita50.000 - 500.000 RSD
Period otplate6 - 60 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Klijenti**Ostali
24,00% fiksna26,00% fiksna
Instrumenti obezbeđenja3 menice
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva2% na iznos kredita, jednokratno unapred za klijente banke**
2.5% na iznos kredita, jednokratno unapred za ostale gradjane
3 menice

Izveštaj kreditnog biroa

150 RSD

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova

Reprezentativni primer za klijente * kalkulacija EKS 22.05.2013.

Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 100.000 RSD 250.000 RSD400.000 RSD
Period otplate24 meseca36 meseci60 meseci
Mesečna rata 5.175,94 RSD9.514,65 RSD10.986,63 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
24,00 fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
27,14%25,98%25,26%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva2.000 RSD5.000 RSD8.000 RSD
3 menice

Izveštaj kreditnog biroa

150 RSD

246 RSD

150 RSD

246 RSD

150 RSD

246 RSD

* Kamatna stopa se usklađuje 25. maja i 25. novembra sa vrednošću 6M BELIBOR poslednjeg dana u prethodnom mesecu (april / oktobar) i primenjuje se za naredni šestomesečni period. Visina kamatne stope prilikom puštanja kredita u tečaj utvrđuje se na bazi vrednosti 6M BELIBOR koja se primenjuje za tekući šestomesečni period. Prilikom iskazivanja kamatne stope uzet 6M BELIBOR na dan 31.10.2012. godine iznosio je 12,78%.

** Fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Kreditni kalkulator


Za podnošenje zahteva za kredit potrebna Vam je lična karta i u zavisnosti od radnog statusa potrebna su Vam sledeća dokumenta:

  • Zaposleni: Potvrda o zaposlenju i visini primanja
  • Samozaposleni: Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća; Fotokopija Rešenja o porezu na dohodak (original na uvid)
  • Penzioneri: penzioni čekovi za tri prethodna meseca