Pretraga

Laki Keš

 • period otplate do 60 meseci
 • kredit može biti u dinarima ili indeksiran u evrima
 • bez žiranata,
 • jednostavna i brza procedura
 • starosna granica korisnika kredita: minimum 20 godina starosti u momentu odobravanja i do 68 godina starosti u trenutku otplate poslednje rate

Laki Keš gotovinski kredit možete dobiti bez obzira da li svoju zaradu primate preko tekućeg računa u Banca Intesa ili ne. Na Vama je samo da odredite koliku mesečnu sumu možete da izdvojite, a mi ćemo naći najbolje rešenje za Vas.
Zahtev za Laki Keš gotovinski kredit možete podneti u bilo kojoj od ekspozitura Banca Intesa širom zemlje.

Laki Keš u dinarima

Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita50.000 - 500.000 RSD
Period otplate6 - 60 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Klijenti*Ostali
24,00% fiksna26,00% fiksna
Instrumenti obezbeđenja3 menice
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva2% na iznos kredita, jednokratno unapred za klijente banke*
2.5% na iznos kredita, jednokratno unapred za ostale gradjane
1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova

Reprezentativni primer za klijente * kalkulacija EKS 21.01.2015.

Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 100.000 RSD 250.000 RSD400.000 RSD
Period otplate24 meseca36 meseci60 meseci
Mesečna rata 5.171 RSD9.506 RSD12.348 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
24,00 fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
27,02%25,95%25,24%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva2.000 RSD5.000 RSD8.000 RSD
1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD

50 RSD

246 RSD

50 RSD

246 RSD

* Fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Laki Keš indeksiran u evrima

Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit indeksiran u evrima
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita500 – 7.000 EUR (uključujući sredstva depozita)
Period otplate6 - 60 meseci
Depozit30% depozita iz sredstava kredita, bez obračuna kamate na depozit
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Klijenti**
15%, fiksna
Ostali
18%, fiksna
Instrumenti obezbeđenja- 3 menice
- 30% depozita
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva2% na iznos kredita, jednokratno unapred za klijente banke**
2.5% na iznos kredita, jednokratno unapred za ostale gradjane
3 menice

Izveštaj kreditnog biroa

150 RSD

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova

Reprezentativni primer za klijente **

Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit indeksiran u evrima
Valuta kreditaEUR
Kriterijumi za indeksiranjeU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita3.000 EUR7.000 EUR
Depozit900 EUR 2.100 EUR
Period otplate48 meseci60 meseci
Mesečna rata82,06 EUR163,08 EUR
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
15%, fiksna15%, fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
32,92%31,16%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva60 EUR140 EUR
3 menice

Izveštaj kreditnog biroa

150 RSD

246 RSD

150 RSD

246 RSD

** Fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

Kreditni kalkulator Kreditni kalkulator


Za podnošenje zahteva za kredit potrebna Vam je lična karta i u zavisnosti od radnog statusa potrebna su Vam sledeća dokumenta:

 • Zaposleni: Potvrda o zaposlenju i visini primanja
 • Samozaposleni: Uverenje nadležne Poreske uprave da nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dohodak i ostalih javnih prihoda, kao i sledeću dokumentaciju:
  - ukoliko je u pitanju paušalno oporezovan preduzetnik - Poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike (obrazac PPDG 1P) i Rešenje o porezu na dohodak
  -ukoliko je u pitanju samooporezivanje - Poreska prijava za preduzetnike koji porez utvrđuju samooporezivanjem (obrazac PPDG 1S)
  -ukoliko se preduzetnik opredelio za isplatu lične zarade potrebna su tri poslednje prijave (izvod PPP PD 1). Uz navedeno potreban je i izvod sa računa na koji se isplaćuje zarada (na kome se vide uplate poslednje tri zarade) i Potvrda o zaposlenju i visini primanja (obrazac Banke).
 • Penzioneri: penzioni čekovi za tri prethodna meseca