Pretraga

Laki Keš

Laki Keš gotovinski kredit možete dobiti bez obzira da li svoju zaradu primate preko tekućeg računa u Banca Intesa ili ne. Na Vama je samo da odredite koliku mesečnu sumu možete da izdvojite, a mi ćemo naći najbolje rešenje za Vas.

Zahtev za Laki Keš gotovinski kredit možete podneti u bilo kojoj od ekspozitura Banca Intesa širom zemlje.

Laki Keš u dinarima

Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita20.000 - 120.000 RSD
Period otplate6 ili 12 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
Klijenti*Ostali
9,95% fiksna14,95% fiksna
Instrumenti obezbeđenja1 menica
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva2% na iznos kredita, jednokratno unapred za klijente banke*
3% na iznos kredita, jednokratno unapred za ostale gradjane
1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova

Reprezentativni primer za klijente * kalkulacija EKS 12.06.2015.

Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijum za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 50.000 RSD 100.000 RSD120.000 RSD
Period otplate12 meseca12 meseci12 meseci
Mesečna rata 4.385 RSD8.771 RSD10.525 RSD
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
9,95% fiksna
EKS
(na godišnjem nivou)
15,50%14,84%14,73%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva1.000 RSD2.000 RSD2.400 RSD
1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD

50 RSD

246 RSD

50 RSD

246 RSD

* Fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke


Za podnošenje zahteva za kredit potrebna Vam je lična karta i u zavisnosti od radnog statusa potrebna su Vam sledeća dokumenta:

  • Zaposleni: Potvrda o zaposlenju i visini primanja
  • Samozaposleni: Uverenje nadležne Poreske uprave da nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dohodak i ostalih javnih prihoda, kao i sledeću dokumentaciju:
    - ukoliko je u pitanju paušalno oporezovan preduzetnik - Poreska prijava za paušalno oporezovane preduzetnike (obrazac PPDG 1P) i Rešenje o porezu na dohodak
    -ukoliko je u pitanju samooporezivanje - Poreska prijava za preduzetnike koji porez utvrđuju samooporezivanjem (obrazac PPDG 1S)
    -ukoliko se preduzetnik opredelio za isplatu lične zarade potrebna su tri poslednje prijave (izvod PPP PD 1). Uz navedeno potreban je i izvod sa računa na koji se isplaćuje zarada (na kome se vide uplate poslednje tri zarade) i Potvrda o zaposlenju i visini primanja (obrazac Banke).
  • Penzioneri: penzioni čekovi za tri prethodna meseca