Laki Keš gotovinski kredit

Još brže i lakše do gotovinskog kredita

Pravo rešenje u situacijama kad Vam je brzo potrebna manja količina novca.

Laki Keš gotovinski kredit možete dobiti bez obzira na to da li zaradu ili penziju primate preko tekućeg računa u Banca Intesa ili ne.

Zahtev za Laki Keš gotovinski kredit možete podneti u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa.

Najlakši put do keša

Laki Keš, dinarski gotovinski kredit, sada još:

  • BRŽI - jedan dolazak u Banku
  • JEDNOSTAVNIJI - samo overena potvrda o zaposlenju i visini primanja
Laki Keš u dinarima
Vrsta kreditaLaki Keš gotovinski kredit u dinarima
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita20.000 - 120.000 RSD
Period otplate6 ili 12 meseci
Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)
klijenti*ostali građani
7,95% fiksna7,95% fiksna
Instrumenti obezbeđenja1 menica
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva2% na iznos kredita, jednokratno unapred za klijente*
3% na iznos kredita, jednokratno unapred za ostale građane
1 menica

Izveštaj kreditnog biroa

50 RSD

246 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja
Bez dodatnih troškova
* Fizičko lice koje prima platu ili penziju preko tekućeg računa u Banca Intesa.