Stambeni krediti Banca Intesa Beograd

Beograd, Resavska 1-3

intesa_casa@bancaintesa.rs

Radno vreme:
Ponedeljak – petak od 09:00 do 16:30 h
Utorak od 09:00 do 19:00

Menadžer centra za stambene kredite :

Mladen Mihajlović
e-mail: mladen.mihajlovic@bancaintesa.rs
Telefon: 011/ 2259-052

Specijalista za stambene kredite :

Miloš Ranković
e-mail: milos.rankovic@bancaintesa.rs
Telefon: 011/ 310 88 20

Savetnik za stambene kredite :

Gordana Spasojević
e-mail: gordana.spasojevic@bancaintesa.rs
Telefon: 011/ 310 88 23

Savetnik za stambene kredite:

Mirjana Petrović
e-mail: mirjana.j.petrovic@bancaintesa.rs
Telefon: 011/310 88 24