Brokersko-dilerske usluge

Kao lider na srpskom bankarskom tržištu, uslugama u ponudi dodali smo i usluge iz oblasti poslovanja sa hartijama od vrednosti kako biste sve svoje potrebe mogli zadovoljiti na jednom mestu.

 • Usluge
 • Korisne informacije
 • Dokumenta

Trgovina hartijama od vrednosti

Banka obavlja investicione usluge i aktivnosti za koje je od Komisije za hartije od vrednosti dobila dozvolu za obavljanje delatnosti na organizovanom tržištu.

Brokersko dilerske usluge podrazumevaju: usluge posredovanja u kupoprodaji hartija od vrednosti – akcija preduzeća, obveznica stare devizne štednje i trgovanje zapisima i obveznicama Trezora Republike Srbije, kao i usluge vezane za pripremu i izvršavanje preuzimanja akcionarskih društava.

Saznaj više

Kastodi usluge

Kastodi usluge predstavljaju usluge staranja i čuvanja klijentovih hartija od vrednost

Saznaj više

Investiranje

Trgovanje hartijama od vrednosti

Saznaj više

Analiza finansijskih tržišta

Služba za analizu finansijskih tržišta pomoćiće vam da što bolje iskoristite potencijale tržišta kapitala. Na raspolaganju su vam naši dnevni i nedeljni izveštaji sa finansijskog tržišta (možete se besplatno prijaviti za dobijanje izveštaja na research@bancaintesa.rs), mesečne i godišnje makroekonomske analize, analize tržišta i pojedinačnih kompanija, kao i analize trgovanja trezorskim zapisima.

Saznaj više

Posebni uslovi za akcionare Telekoma

Banca Intesa je pripremila specijalne pogodnosti za zaposlene i bivše zaposlene koji su stekli pravo na akcije Telekom Srbija a.d. po osnovu radnog staža u preduzećima Telekom Srbija a.d. i JP PTT Srbija, ukoliko odluče da navedene akcije prodaju korišćenjem brokerskih usluga Banca Intesa.

Saznaj više

Upis i uplata municipalnih obveznica grada Šapca

Banca Intesa a.d, Beograd kao Pokrovitelj emisije municipalnih obveznica grada Šapca omogućila je upis i uplatu u 93 ekspoziture širom Republike Srbije od ukupnih 200 ekspozitura.

Saznaj više

 • http://www.belex.rs/
  Podaci sa tr
  Podaci sa trgovanja finansijskim instrumentima na Beogradskoj berzi
 • http://www.trezor.gov.rs/
  Podaci o trg
  Podaci o trgovanju na aukcijama Ministarstva finansija RS, Uprava za javni dug

Kontakt:
tel. +381 11 201-3621
tel. +381 11 201-3622